ENGLISH
Dergimiz İndex Copernicus, Türk Medline ve Türkiye Atıf Dizininde indekslenmeye başlamıştır


Abant Med J
Abant Tıp Dergisi
Yayınlanmış Sayılarda Ara
Yazar ve kurum içinde
Makale başlığı ve özet içinde
Anahtar kelimeler içinde
Tamamında


Abant Med J: 3 (3)
Cilt: 3  Sayı: 3 (2014)
Özetleri Göster | << Geri
1.
Abant Tıp Dergisi (3.Cilt 3.Sayı)
Abant Medical Journal
Sayfa 1

Makale Özeti | Tam Metin PDF (182 kere görüntülendi)

ORJINAL MAKALE
2.
Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Karpal Tünel Sendromu Klinik Bulgularının Sıklık Ve Şiddetinin Değerlendirilmesi
Assessment Of Frequency And Severity Of Clinical Findings Related To Carpal Tunnel Syndrome In Patients Undergoing Hemodialysis Therapy
doi: 10.5505/abantmedj.2014.14471  Sayfalar 210 - 214
Mehmet Eroğlu, Mehmet Serhan Er, Levent Altınel, Selma Eroğlu, Güldane Cetinkaya
Makale Özeti | Tam Metin PDF (307 kere görüntülendi)

3.
Malatya yöresinde astım ve alerjik rinit tanısı konulan çocukların deri prik testlerindeki aeroalerjen dağılımları
Aeroalergen distribution in skin prick test in children who were diagnosed with asthma and allergic rhinitis in Malatya region.
doi: 10.5505/abantmedj.2014.25338  Sayfalar 215 - 219
Erdem Topal, Ferhat Çatal, Halime Ermiştekin, Ramazan Özdemir, Ahmet Karadağ, M Selçuk Sinanoğlu, Nurdan Yıldırım
Makale Özeti | Tam Metin PDF (437 kere görüntülendi)

4.
Mide Kanserinde Cerrahi: 504 Olgu
Surgery in the Gastric Cancer: 504 Cases
doi: 10.5505/abantmedj.2014.40326  Sayfalar 220 - 225
Abdullah Kısaoğlu, Bünyamin Özoğul, Mehmet İlhan Yıldırgan, Sabri Selçuk Atamanalp, Bülent Aydınlı, Gürkan Öztürk, Erdem Karadeniz, Özgür Hakan Bulut
Makale Özeti | Tam Metin PDF (317 kere görüntülendi)

5.
Genç Sağlıklı Kişilerde Kısa Dönem Sigara Kullanımının Metabolik Sendrom Parametreleri Üzerine Etkisi
Effects of Short Term Smoking on Metabolic Syndrome Parameters in Young Healthy Population
doi: 10.5505/abantmedj.2014.43043  Sayfalar 226 - 232
Yusuf Aydın, Emel Acar, Hafize Titiz, Elif Önder, Mücahit Gür
Makale Özeti | Tam Metin PDF (299 kere görüntülendi)

6.
Hataydaki α-Talasemi Genotipleri ve α-Talasemi Genotip Frekansı
The Genotypes of α-Thalassemia and Genotypes Frequencies of α-Thalassemia in Hatay
doi: 10.5505/abantmedj.2014.49358  Sayfalar 233 - 236
Özgür Aldemir, Müzeyyen İzmirli
Makale Özeti | Tam Metin PDF (259 kere görüntülendi)

7.
On Yıllık Dönemde S.aureus Suşlarının Antibiyotik Direnç Durumundaki Değişim
The Change of Antibiotic Resistance in S. aureus Strains within Ten Year Periods
doi: 10.5505/abantmedj.2014.74946  Sayfalar 237 - 241
Metin Doğan, Bahadır Feyzioğlu, Mahmut Baykan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (339 kere görüntülendi)

8.
Acil servise üst gastrointestinal kanama ile başvuran hastalarda bazı skorlama sistemleri ve ortalama platelet hacminin mortalite öngörüsünde değeri
Comparison of some of the scoring systems and mean platelet volume in the prediction of mortality in patients admitted to the emergency department with upper gastrointestinal bleeding
doi: 10.5505/abantmedj.2014.92485  Sayfalar 242 - 247
Bahar Işık, Fatih Büyükcam, Fuat Ekiz, Dilek Atik, Muhammed Evvah Karakılıç
Makale Özeti | Tam Metin PDF (503 kere görüntülendi)

9.
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında Kromojenik Besiyerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Chromogenic Medium in Identification of Candida Species Isolated from Various Clinical Samples
doi: 10.5505/abantmedj.2014.74046  Sayfalar 248 - 252
Ayşegül Çopur Çiçek, A. Nedret Koç, Ayşe Ertürk, Gonca Demir, İlkay Bahçeci
Makale Özeti | Tam Metin PDF (346 kere görüntülendi)

10.
Çocukluk Çağı Zona Zoster: 12 Olgu Sunumu
Childhood Zona Zoster Infection: 12 Case Reports
doi: 10.5505/abantmedj.2014.07108  Sayfalar 253 - 256
Pınar Özuğuz, Seval Doğruk Kaçar, Serap Polat, Semsettin Karaca, Afşin Kundak
Makale Özeti | Tam Metin PDF (261 kere görüntülendi)

11.
Vücutta farklı lokalizasyonlardaki apse-efüzyon odaklarının perkutan drenaj yöntemi ile tedavisi: Dört yıllık deneyim sonuçları
Percutaneous drainage treatment of abscess and effusion at various localization of the body: Four years’ experience
doi: 10.5505/abantmedj.2014.95914  Sayfalar 257 - 260
Ramazan Büyükkaya, Ayla Büyükkaya, Ömer Aydın, Mehmet Ali Özel, Ömer Yazgan, Beyhan Ozturk, Fahri Halit Beşir, Burhan Yazıcı
Makale Özeti | Tam Metin PDF (305 kere görüntülendi)

12.
Özefagus varis kanamalarının sekonder profilaksisinde kullanılan yöntemlerin etkinliği
Efficacy of the secondary prophylaxis methods in esophageal variceal bleeding
doi: 10.5505/abantmedj.2014.19942  Sayfalar 261 - 268
Hikmet Tekçe, Macit Gülten, Buket Kın Tekçe, Selim Giray Nak, Murat Kıyıcı, Enver Dolar, Selim Gürel, Seyhun Kürşat
Makale Özeti | Tam Metin PDF (165 kere görüntülendi)

13.
Metabolik sendrom ve kadın cinsel fonksiyon bozukluğu arasındaki ilişki
Relationship between metabolic syndrome and female sexual dysfunction
doi: 10.5505/abantmedj.2014.41736  Sayfalar 269 - 273
Rıfkı Üçler, Eda Demir Önal, Celil Alper Usluoğulları, Cafer Kaya, Sedat Caner, Abbas Ali Tam, Betül Usluoğulları, Hasan Tunca, Engin Sennaroğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (164 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
14.
Multipl myelomda deri tutulumu: bir olgu sunumu
Cutaneous involvement in multiple myeloma: a case report
doi: 10.5505/abantmedj.2014.94830  Sayfalar 274 - 276
Bilge Bülbül Şen, Emine Nur Rifaioğlu, Özlem Ekiz, Mehmet Yaldız, Mehmet Rami Helvacı, Asena Çiğdem Doğramacı
Makale Özeti | Tam Metin PDF (276 kere görüntülendi)

15.
Tekrarlayan Psikojenik Afoni: Bir Olgu Sunumu
Recurring Psychogenic Aphonia: A Case Report
doi: 10.5505/abantmedj.2014.82574  Sayfalar 277 - 280
Mesut Yıldız, Kadir Demirci, Seden Demirci
Makale Özeti | Tam Metin PDF (410 kere görüntülendi)

16.
Suprakondiler proses sendromunda MRG bulguları
MRI findings of supracondylar process syndrome
doi: 10.5505/abantmedj.2014.44366  Sayfalar 281 - 285
Betül Kızıldağ, Yavuz Yıldız, Şule Koşar, Erkam Kömürcü, Emine Dağıstan, Arzu Canan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (327 kere görüntülendi)

17.
Mikst Medüller ve Folliküler Karsinom: İki Olgunun Sunumu
Mixed Medullary-Follicular Carsinoma of the Thyroid: Two Case Reports
doi: 10.5505/abantmedj.2014.43434  Sayfalar 286 - 288
Celil Alper Usluoğulları, Eda Demir Onal, Fevzi Balkan, Serdar Balcı, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır
Makale Özeti | Tam Metin PDF (283 kere görüntülendi)

18.
Konjenital Lober Amfizem
Congenital lobar emphysema
doi: 10.5505/abantmedj.2014.24186  Sayfalar 289 - 292
Mehmet Halil Çeliksoy, Ayhan Söğüt, Recep Sancak, Özlem Köken
Makale Özeti | Tam Metin PDF (250 kere görüntülendi)

19.
Kalp Boşluklarına Bası Yapan Sindirim sistemi Organları
compression of the heart chambers by the gastric structures
doi: 10.5505/abantmedj.2014.24085  Sayfalar 293 - 296
Hasan Kocatürk, Volkan Yurtman, Leyla Karaca
Makale Özeti | Tam Metin PDF (231 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
20.
Travmatik Subaraknoid Kanama ile Karıştırılan Fahr Hastalığı
Fahr's Disease Which is Confused with Traumatic Subarachnoid Hemorrhage
doi: 10.5505/abantmedj.2014.65487  Sayfalar 297 - 298
Mustafa Baştürk, Mustafa Yıldız, Tarık Ocak
Makale Özeti | Tam Metin PDF (279 kere görüntülendi)

21.
Akut Ön Duvar Miyokard İnfarktüsü Esnasında Normal Koroner Akımla Birlikte İntrakoroner Trombüs: vaka sunumu
Intracoronary Thrombus with Normal Coronary Flow during Acute Anterior Myocardial Infarction: a case report
doi: 10.5505/abantmedj.2014.46320  Sayfalar 299 - 301
Kemal Karaağaç, Ali Emul, Sezgin Albayrak, Fahriye Vatansever, Özlem Arıcan Özlük, Mustafa Yılmaz
Makale Özeti | Tam Metin PDF (190 kere görüntülendi)

22.
Lipoid Proteinozis: Bir Olgu Sunumu
Lipoid Proteinosis: A Case Report
doi: 10.5505/abantmedj.2014.84856  Sayfalar 302 - 303
Ömer Faruk Elmas, Şule Bilici, Okan Kızılyel, Mahmut Sami Metin, Funda Taş, Haticetül Kübra Efe, Necmettin Akdeniz
Makale Özeti | Tam Metin PDF (170 kere görüntülendi)

23.
Aortik Ark Sendrom’lu- Takayasu Arterit’li bir olgu ile anestezik yaklaşım
The anesthetic manegement of a case with Aortic Arch Syndrome-Takayasu's Arteriti's
doi: 10.5505/abantmedj.2014.59244  Sayfalar 304 - 305
Kevser Peker, Recai Dağlı, Yıldız Babadağ
Makale Özeti | Tam Metin PDF (152 kere görüntülendi)

DERLEME
24.
Literatür Eşliğinde Koksidinia
Coccydynia The Light Of Literature
doi: 10.5505/abantmedj.2014.83803  Sayfalar 306 - 312
Veli Çıtışlı, Şule Onur, Muhammet Fatih Sarı
Makale Özeti | Tam Metin PDF (639 kere görüntülendi)

ÖZGÜN GÖRÜNTÜ
25.
Mikst Atriyal Septal Defekt
Mixed Atrial Septal Defect
doi: 10.5505/abantmedj.2014.32559  Sayfa 313
Fatih Altunkaş, Metin Karayakalı, Kayıhan Karaman, İlker İnce, İlker Akar, Fatih Koç, Ataç Çelik, Köksal Ceyhan, İbrahim Halil Damar
Makale Özeti | Tam Metin PDF (241 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale