ENGLISH
Dergimiz İndex Copernicus, Türk Medline ve Türkiye Atıf Dizininde indekslenmeye başlamıştır


Abant Medical Journal
Abant Tıp Dergisi
Yayınlanmış Sayılarda Ara
Yazar ve kurum içinde
Makale başlığı ve özet içinde
Anahtar kelimeler içinde
Tamamında


Abant Medical Journal: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 (2014)
Özetleri Göster | << Geri
1.
Abant Tıp Dergisi (3.Cilt 2.Sayı)
Abant Medical Journal
Sayfa 1

Makale Özeti | Tam Metin PDF (581 kere görüntülendi)

ORJINAL MAKALE
2.
Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Ultrasonografi Eşliğinde Kesici İğne İle Yapılan Perkutan Karaciğer Biyopsilerinin Değerlendirilmesi
Chronic viral hepatitis in patients with ultrasound-guided percutaneous cutting needle liver biopsy evaluation
doi: 10.5505/abantmedj.2014.05924  Sayfalar 112 - 115
Ramazan Büyükkaya, Murat Oktay, Ayla Büyükkaya, Beyhan Öztürk, Mehmet Ali Özel, Fahri Halit Beşir, Burhan Yazıcı
Makale Özeti | Tam Metin PDF (324 kere görüntülendi)

3.
Dentin matriks protein serum düzeyi üzerine tüm vücut vibrasyonun etkisi
Effect of whole body vibration on the serum dentin matrix protein level
doi: 10.5505/abantmedj.2014.93064  Sayfalar 116 - 119
Muharrem Çidem, İlhan Karacan, Mehmet Çidem, Saadet Pilten Güzel, Murat Özkaya
Makale Özeti | Tam Metin PDF (243 kere görüntülendi)

4.
Hafif inflamasyonlu apendisitte tedavi yaklaşımları
Management Strategies of Appendix with Mild Inflammation
doi: 10.5505/abantmedj.2014.50470  Sayfalar 120 - 123
Adnan Haşlak, Zeynep Şener Bahçe, Ramazan Büyükkaya, Beyza Özçınar
Makale Özeti | Tam Metin PDF (283 kere görüntülendi)

5.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
The Distribution of Intestinal Parasites Detected in the Abant İzzet Baysal University Medical Faculty Hospital
doi: 10.5505/abantmedj.2014.09226  Sayfalar 124 - 127
Tekin Taş, Erol Ayaz, Esra Koçoğlu, Özlem Bucak, Şeyda Karabörk
Makale Özeti | Tam Metin PDF (250 kere görüntülendi)

6.
Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Hastalarında Periodontal Hastalık ile Serum Lipid Seviyeleri Arasındaki İlişki
Relationship between periodontal diseases and serum lipid levels in patients undergoing peritoneal dialysis and hemodialysis
doi: 10.5505/abantmedj.2014.50570  Sayfalar 128 - 133
Gülnihal Emrem Doğan, Hülya Aksoy, Mustafa Keleş
Makale Özeti | Tam Metin PDF (233 kere görüntülendi)

7.
Pupilla Büyüklüğünün Oküler Aberasyonlara Etkisi
Effect of Pupillary Size on Ocular Aberrations
doi: 10.5505/abantmedj.2014.65365  Sayfalar 134 - 137
Kuddusi Erkılıç, Esra Ayhan Tuzcu, Abdullah Özkırış, Emine Pangal, Özgür İlhan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (231 kere görüntülendi)

8.
Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda n-asetil sisteinin miyokardiyal reperfüzyon hasarını önlemedeki rolü
The role of N-acetyl cystein for myocardial reperfusion damage protection, in patients who was performed coronary artery bypass surgery
doi: 10.5505/abantmedj.2014.80774  Sayfalar 138 - 144
Okan Özocak, Orhan Bozoğlan, Faruk Serhatlıoğlu, Bülent Meşe, Kemalettin Erdem, Cemal Kahraman
Makale Özeti | Tam Metin PDF (285 kere görüntülendi)

9.
Paranazal sinüs anatomik varyasyonlarının bilgisayarlı tomografi ile analizi
Analysis of anatomic variations of paranasal sinus by computed tomography
doi: 10.5505/abantmedj.2014.84803  Sayfalar 145 - 149
İsrafil Orhan, Erkan Soylu, Gökhan Altın, Fahrettin Yılmaz, Ömer Faruk Çalım, Tuğrul Örmeci
Makale Özeti | Tam Metin PDF (395 kere görüntülendi)

10.
Alkol Bazlı El Antiseptiğinin Tolere ve Kabul Edilebilirliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Tolerability and Acceptability of Alcohol-based Handrub
doi: 10.5505/abantmedj.2014.10337  Sayfalar 150 - 155
Ayşegül Çopur Çiçek, Ahmet Atasoy, Ayşe Ertürk, Ü. Gülsüm Öksüz
Makale Özeti | Tam Metin PDF (297 kere görüntülendi)

11.
Benign Endikasyonlarla Yapılan Histerektomilerde Preoperatif Endometrial Örneklemenin Gerekliliği
The Necessity of the Endometrial Sampling in Preoperative Cases which are Benign Indicated
doi: 10.5505/abantmedj.2014.87004  Sayfalar 156 - 160
Ayşe Kavasoğlu Tosun, İsmet Tosun, Necdet Suer, Kadir Güzin
Makale Özeti | Tam Metin PDF (260 kere görüntülendi)

12.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığında obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı
Prevalence of Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Chronic Obstructive Pulmonary Disease
doi: 10.5505/abantmedj.2014.63634  Sayfalar 161 - 166
Aysel Sünnetçioğlu, Sevdegül Karadaş, Bülent Özbay, Bünyamin Sertoğullarından
Makale Özeti | Tam Metin PDF (254 kere görüntülendi)

13.
Tip 2 diyabetik hastalarda koroner cerrahi sonrası, aortik çapın mortalite üzerine etkisinin araştırılması: klinik deneyimimiz
Investigating of Aortic Diameter affect on Mortality in Type 2 Diabetic Patients after Coronary Surgery: in our clinic experience
doi: 10.5505/abantmedj.2014.69885  Sayfalar 167 - 173
Fatih Aygün
Makale Özeti | Tam Metin PDF (235 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
14.
Generalize Morfea İle İlişkili Romberg Parry Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Romberg Parry Syndrome Associated With Generalized Morphea: A Case Report
doi: 10.5505/abantmedj.2014.07078  Sayfalar 174 - 176
Şule Bilici, Ömer Faruk Elmas, Okan Kızılyel, Mahmut Sami Metin, Haticetül Kübra Efe, Şevki Özdemir
Makale Özeti | Tam Metin PDF (270 kere görüntülendi)

15.
Bilateral okülomotor sinir paralizisi gelişen kronik hipertansif bir olgu
Bilateral oculomotor nerve palsy due to chronic hypertension: A case report
doi: 10.5505/abantmedj.2014.44227  Sayfalar 177 - 179
Asuman Çelikbilek, Mehmet Adam, Aylin Okur
Makale Özeti | Tam Metin PDF (230 kere görüntülendi)

16.
Normal CD4 Sayılı HIV Pozitif Bir Hastada Fournier Gangreni
Fournier's Gangrene at HIV Positive Patient With Normal CD4 Count
doi: 10.5505/abantmedj.2014.40427  Sayfalar 180 - 182
Rüçhan Bahadır Celep, Mustafa Özsoy, Ahmet Bal, Ziya Taner Özkeçeci, Ogün Erşen, Yüksel Arıkan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (287 kere görüntülendi)

17.
Gizli Spinal Disrafizm ve Skolyozlu İki Erişkin Olgu
Report of two adult with occult cervical spinal dysraphism and scoliosis
doi: 10.5505/abantmedj.2014.37450  Sayfalar 183 - 185
Muharrem Çidem, Neval Bozok Arat, Murat Uludağ, Murat Özkaya, Kerem Gün, İlhan Karacan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (219 kere görüntülendi)

18.
Bilgisayarlı Tomografide Apandisit Bulguları Olan Hastada Radyolojik- Patolojik Uyumsuzluk
Radiological-pathological Discordance in a Patient With Appendicitis Findings on Computed Tomography
doi: 10.5505/abantmedj.2014.35229  Sayfalar 186 - 187
Leman Günbey Karabekmez, Gökhan Karaca, Selma Çukur, Rula Şahin, Sıddıka Halıcıoğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (246 kere görüntülendi)

19.
Septorinoplasti sonrası tek taraflı hipoglossal sinir felci: olgu sunumu
Unilateral paralysis of hypoglossal nerve following septorinoplasty: case report
doi: 10.5505/abantmedj.2014.57441  Sayfalar 188 - 190
İsrafil Orhan, Emin Kaskalan, Fahrettin Yılmaz, Pelin Karaaslan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (290 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
20.
Diz Ekleminde Sinovyal Kondromatozis
Synovial chondromatosis in the knee joint
doi: 10.5505/abantmedj.2014.58077  Sayfalar 191 - 192
Ahmet Boyacı, Nurefşan Boyacı, Ahmet Tutoğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (237 kere görüntülendi)

21.
Bir Cenazenin Yol Hikayesi
Story of Way of a Funeral
doi: 10.5505/abantmedj.2014.13007  Sayfalar 193 - 194
Taşkın Özdeş, Safa Çelik, Bahadır Kumral
Makale Özeti | Tam Metin PDF (244 kere görüntülendi)

22.
Musküler distrofi (miyotonik distrofi) tanılı over kanseri vakasında kombine spinal epidural anestezi
Combined spinal and epidural anesthesia for ovarian cancer in a patient with muscular dystrophy
doi: 10.5505/abantmedj.2014.30932  Sayfalar 195 - 197
Ahmet Şen, Gülşah Balık, Başar Erdivanlı, Sertan Kantaroğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (251 kere görüntülendi)

23.
İkinci Evlilikte Görülen Şiddetli Preeklampsi; Olgu Sunumu
Severe Preeclampsia with Second Marriage; A Case Report
doi: 10.5505/abantmedj.2014.09609  Sayfalar 198 - 199
Ahmet Karataş, Tülay Özlü, Melahat Emine Dönmez
Makale Özeti | Tam Metin PDF (210 kere görüntülendi)

24.
Eski Ateşli Silah Yaralanmasında MR Görüntüleme, İkinci Kez Ateş Etmeyin
Magnetic resonance imaging in a patient with retained shotgun pellets: avoid second shot
doi: 10.5505/abantmedj.2014.46220  Sayfa 200
Sinan Tan, Ahmet Aslan, Ömer Dizdar
Makale Özeti | Tam Metin PDF (208 kere görüntülendi)

DERLEME
25.
Eklem Ağrılı Çocuklarda Tanısal Yaklaşım
Diagnostic Aproach To Children With Painful Joints
doi: 10.5505/abantmedj.2014.08108  Sayfalar 201 - 209
Şule Şahin Onat
Makale Özeti | Tam Metin PDF (533 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale