ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Sorumlu lezyonu stentlemeden önce ön koşul sol ana koroner revaskülarizasyonu [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(4): 394-396 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.03743

Sorumlu lezyonu stentlemeden önce ön koşul sol ana koroner revaskülarizasyonu

İsmail Ekinözü, Hakan Tibilli, Hakan Özhan, Yasin Türker, Enver Sinan Albayrak
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Düzce

Güncel kılavuzlar ana koroner arter hastalığı olan asemptomatik iskemi, stabil anjina yada unstabil anjina / non-STEMI olan hastalarda CABG önerir. Ancak eşlik eden ciddi ana koroner arter hastalığı olan STEMI ile başvuran hastalarda hiç bir öneri yoktur. Bizim vakamızda suçlu lezyonu revaskülarizasyon amacıyla önce ciddi ana koroner arter lezyonu ile uğraşmak zorunda kaldık.

Anahtar Kelimeler: Korunmasız sol ana koroner stentleme, Akut koroner sendrom, PCI, CABG

Prerequisite revascularization of unprotected left main coronary artery before culprit lesion stenting

İsmail Ekinözü, Hakan Tibilli, Hakan Özhan, Yasin Türker, Enver Sinan Albayrak
Department Of Cardiology, Duzce University, Duzce, Turkey

Current guidelines recommend CABG as the treatment of choice for patients with asymptomatic ischemia, stable angina, or unstable angina/non-ST elevation myocardial infarction who have left main coronary artery disease. However there is no suggestion for patients presenting with ST elevation MI who have concomitant severe LMCA disease. In our case we had to deal with the stable but severe LMCA lesion first, in order to revascularize the culprit lesion.

Keywords: Unprotected left main coronary artery stenting, Acute coronary syndrome, PCI, CABG

İsmail Ekinözü, Hakan Tibilli, Hakan Özhan, Yasin Türker, Enver Sinan Albayrak. Prerequisite revascularization of unprotected left main coronary artery before culprit lesion stenting. Abant Med J. 2015; 4(4): 394-396

Sorumlu Yazar: İsmail Ekinözü, Türkiye
LookUs & Online Makale