ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Gonartozun patofizyolojisi ve klinik değerlendirilmesi [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(4): 413-419 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.04274

Gonartozun patofizyolojisi ve klinik değerlendirilmesi

Bünyamin Koç1, İsmail Boyraz1, Hakan Sarman2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ftr Abd, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Abd, Bolu

Osteoartrit (OA) tüm eklemi tutan kıkırdak dejenerasyonu, sinovit, subkondral kemik oluşumu, kapsül hipertrofisi ve yumuşak doku rüptürlerinin yanında enflamatuar mediatörlerin de rol oynadığı kompleks bir süreçtir. Hastaların ekleminde genellikle dizilim ve mekanik dengesizlik gelişir. Tüm bu sürece aralıklı sinovit ve lokal inflamasyonda eşlik eder. OA’lı hastalarda kemiğin yeniden yapımı sonucu oluşan periost inflamasyonu ile çıplak kemik oluşur. Radyografik olarak OA hastalarında ağrı kaynağı tam olarak açıklanamamıştır. Yapılan araştırmalarda radyografik bulgularla ağrı arasında doğrudan bir korelasyon bulunamamıştır. OA tedavisinin primer amacı ağrıyı azaltmaktır. İlk yapılacak öneriler, hasta bilgilendirilmesi ve eğitimi, obez ise kilo verilmesi ve egzersizlerdir. Medikal tedavi olarak parasetamol ve non-steroid anti-İnflamatuar İlaçlar (NSAİİ) en çok tavsiye edilen ilaçlardır. Koruyucu tedaviler yeterli gelmediğinde cerrahi tedavi düşünülebilir ama sonuçlar her zaman yüz güldürücü değildir.

Anahtar Kelimeler: osteoartrit diz, patofizyoloji, tedavi

Pathophysiology and Clinical evaulation of Gonarthrosis

Bünyamin Koç1, İsmail Boyraz1, Hakan Sarman2
1Physical Theraphy And Rehabilitation Deparment Of Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey
2Orthopaedic Department Of Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

Osteoarthritis is a complex process that involves whole joint cartilage degeneration, synovitis, osteophytes, capsuler hypertrophy and rupture of soft tissue elements besides playing a role inflamatuary mediators. Alignment and mechanical instability of the joints usually develops. All this process is accompanied by intermittent synovitis and local inflammation. Bare bones occur with periost inflammation caused by reconstruction in patients with OA. Source of pain in patients in terms of radiologically was not fully explained. Studies emerged that a direct correlation between radiographic findings and pain were found. One of the primary goals of treatment is to reduce pain. First recommendations for the patients are giving information and education of the patients, losing weight if being obesity and exercise. Paracetamol and non-steroidal anti-inflammatory agents (NSAIDs) are the most recommended drugs as medical treatment. If conservative treatment was not enough, surgery can be considered but the results is not always satisfactory.

Keywords: osteoarthritis knee, pathophysiology, treatment

Bünyamin Koç, İsmail Boyraz, Hakan Sarman. Pathophysiology and Clinical evaulation of Gonarthrosis. Abant Med J. 2015; 4(4): 413-419

Sorumlu Yazar: Bünyamin Koç, Türkiye
LookUs & Online Makale