ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Skalp Yerleşimli Plexiform Nörofibromatozis: Olgu Sunumu [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(4): 397-399 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.07769

Skalp Yerleşimli Plexiform Nörofibromatozis: Olgu Sunumu

Gülcan Saylam Kurtipek1, Arzu Ataseven1, Fatma Tunçez Akyürek2, Özlem Güngör3
1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, Konya.
2Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Konya
3Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Konya.

Epikranial nörofibromatosis, nörofibromatosisli hastalarda nadir olarak teşhis edilirler. Sıklıkla oksipital bölgede görülür ve kemik destrüksiyonuna neden olabilir. Biz nörofibromatosis tip 1için patognomonik olan skalp sol temporo-mandibular bölgeyi etkileyen plexiform nörofibromalı bir hastayı bildirdik.

Anahtar Kelimeler: Plexiform nörofibroma, skalp

Plexiform Neurofibromatosis on Localized Scalp: Case Report

Gülcan Saylam Kurtipek1, Arzu Ataseven1, Fatma Tunçez Akyürek2, Özlem Güngör3
1Konya Training And Research Hospital, Department Of Dermatology. Konya
2Selcuk University, Medicine Of Faculty, Department Of Dermatology, Konya
3Konya Training And Research Hospital, Department Of Radiology, Konya

Epicranial neurofibromatosis is a rare diagnosis in Neurofibromatosis patients, frequently seen in the occipital region, which can be the cause of bone destruction.
We report a patient with plexiform neurofibroma, which is pathognomonic for neurofibromatosis type 1 (NF1) affecting the left temporo-parietal region of the scalp.

Keywords: Plexiform neurofibroma, scalp

Gülcan Saylam Kurtipek, Arzu Ataseven, Fatma Tunçez Akyürek, Özlem Güngör. Plexiform Neurofibromatosis on Localized Scalp: Case Report. Abant Med J. 2015; 4(4): 397-399

Sorumlu Yazar: Gülcan Saylam Kurtipek, Türkiye
LookUs & Online Makale