ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Hipertansif Hastalarda Renal Doppler Ultrasononografi Sonuçlarının Değerlendirilmesi [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(4): 404-406 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.19981

Hipertansif Hastalarda Renal Doppler Ultrasononografi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Teslime Ayaz1, Osman Zikrullah Şahin2, Serap Baydur Şahin3, Özcan Yavaşi4, Tuğba Durakoğlugil5, Özlem Bilir4, Neslihan Özyurt1
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd, Rize,türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bölümü, Rize,türkiye
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bölümü, Rize,türkiye
4Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Kliniği, Rize,türkiye
5Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Abd, Rize,türkiye

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Renal Arter Stenozu, Renal Doppler USG

Evaluation of Renal Doppler Ultrasonography Results in Hypertensive Patients

Teslime Ayaz1, Osman Zikrullah Şahin2, Serap Baydur Şahin3, Özcan Yavaşi4, Tuğba Durakoğlugil5, Özlem Bilir4, Neslihan Özyurt1
1Recep Tayyip Erdogan University,faculty Of Medicine,department Of Internal Medicine,rize,turkey
2Recep Tayyip Erdogan University,faculty Of Medicine,department Of Nephrology,rize,turkey
3Recep Tayyip Erdogan University,faculty Of Medicine,department Of Endocrinology,rize,turkey
4Recep Tayyip Erdogan University,faculty Of Medicine,department Of Emergency,rize,turkey
5Recep Tayyip Erdogan University,faculty Of Medicine,department Of Radiological,rize,turkey

Keywords: hypertension, renal artery stenosis, renal doppler ultrasound

Teslime Ayaz, Osman Zikrullah Şahin, Serap Baydur Şahin, Özcan Yavaşi, Tuğba Durakoğlugil, Özlem Bilir, Neslihan Özyurt. Evaluation of Renal Doppler Ultrasonography Results in Hypertensive Patients. Abant Med J. 2015; 4(4): 404-406

Sorumlu Yazar: Teslime Ayaz, Türkiye
LookUs & Online Makale