ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Bolu İlinde Farklı Yaş Gruplarında Hepatit A Seroprevalansı [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(4): 331-333 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.41861

Bolu İlinde Farklı Yaş Gruplarında Hepatit A Seroprevalansı

Barış Bölükbaş1, Zafer Mengeloğlu2, Tekin Taş2
1İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu

AMAÇ: Hepatit A virüs (HAV) infeksiyonları ülkemizde ve dünyada yaygın olarak görülen önemli bir halk sağlığı problemidir. Yaş ilerledikçe enfeksiyonun belirgin hale geçtiği ve komplikasyonların arttığı kabul edilir. Bu çalışmada Bolu ilinde farklı yaş gruplarında Hepatit A seroprevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: 2013 yılında hastanemize farklı yakınmalar nedeni ile başvuran ve elektrokemiluminesans yöntemi ile (Cobas e411 Analyzer, Roche Diagnostics, Almanya) Anti-HAV IgG testi çalışılan hastalar, hepatit A seroprevalansının belirlenmesi amacıyla çalışmaya dahil edilmiştir.
BULGULAR: Bir yıllık sürede, Anti-HAV IgG testi çalışılan toplam 1021 hastanın 778’inde (%77.2) seropozitiflik saptanmıştır. Olgular 0-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70 ve70 yaş üzeri olarak yaşlarına göre gruplandırılmıştır. Bu gruplara ait Anti-HAV IgG pozitiflik oranları sırasıyla; %48.8, %38.3, %62, %85.3, %97.2, %98.8, %97.1 ve %100 olarak bulunmuştur.
SONUÇ: Bu çalışma ile Bolu ilinde HAV seroprevalansı ilk kez araştırılmıştır. İlimizdeki Anti-HAV IgG seropozitiflik oranının bölgemizdeki illere yakın olduğu görülmektedir. Çalışmamız yaş ilerledikçe hepatit A virüs enfeksiyonu ile karşılaşma olasılığının arttığını ve yetişkin yaş gruplarında aşılamanın önemini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hepatit A virüsü, seroprevalans, yaş.

Seroprevalence Rates of Hepatitis A Virus in Different Age Groups in the Province of Bolu

Barış Bölükbaş1, Zafer Mengeloğlu2, Tekin Taş2
1Clinics Of Microbiology, Izzet Baysal Training & Research Hospital, Bolu, Turkey
2Department Of Medical Microbiology, Abant Izzet Baysal University Medical School, Bolu, Turkey

OBJECTIVE: Hepatitis A virüs infections are common public health problem in our country and in the world. It has been known that the complications of HAV infection increases with increasing age. The aim of this study was to determine the seroprevalence rates of HAV infection in different age groups in the province of Bolu.
METHODS: The patients who consulted to our hospital in 2013 were included in the study. Anti-HAV IgG assays performed by using electrochemiluminescence method (Cobas e411 Analyzer, Roche Diagnostics, Germany) in order to determine seroprevalence of hepatitis A virüs infection.
RESULTS: In 778 (77.2%) out of 1021 patients who were tested for Anti-HAV IgG during a period of one year Anti-HAV IgG seropositivity rates were found to be 48.8%, 38.3%, 62%, 85.3%, 97.2%, 98.8%, 97.1% and 100%, in age groups of 0-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70 and > 70 years, respectively.
CONCLUSION: In this study, Hepatitis A seroprevalence has been researched in Bolu for the first time. Anti-HAV IgG seropositivity rate in the province of Bolu was similiar with the rate of around areas. Our study showed that risk of exposure to Hepatitis A virus infection as age increases with age, and that the vaccination has importance of in the adult age group.

Keywords: Hepatitis A virus, seroprevalence, age.

Barış Bölükbaş, Zafer Mengeloğlu, Tekin Taş. Seroprevalence Rates of Hepatitis A Virus in Different Age Groups in the Province of Bolu. Abant Med J. 2015; 4(4): 331-333

Sorumlu Yazar: Barış Bölükbaş, Türkiye
LookUs & Online Makale