ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
İntrakraniyal kanamalı bir olguda Klippel-Trenaunay sendromu ve Hemofili B birlikteliği [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(4): 387-390 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.50023

İntrakraniyal kanamalı bir olguda Klippel-Trenaunay sendromu ve Hemofili B birlikteliği

Zühal Örnek1, İbrahim Etem Pişkin1, Mehmet Karacı2
1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak
2Beykoz Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul.

Klippel-Trenaunay Sendromu (KTS), kutanöz vasküler malformasyonlar, kemik ve yumuşak doku hipertrofisi ve variköz venler ile karakterize ender konjenital bir sendromdur. KTS’de hem periferik hem de visseral tutulum gözlenebilir ve bu önemli morbidite ve mortalite kaynağı olabilir. KTS de intrakranial kanamaya oldukça nadir rastlanır ve altında genellikle arteriovenöz malformasyonlar veya fistül mevcuttur. Bu olgu KTS’lu bir hastadaki intrakranial kanamanın sebebinin Hemofili B olması nedeniyle sunulmuşur.

Anahtar Kelimeler: Klippel-Trenaunay sendromu, Hemofili B, intrakranial kanama

An intracranial hemorrhage in a patient with Klippel-Trenaunay syndrome and Hemophilia B association

Zühal Örnek1, İbrahim Etem Pişkin1, Mehmet Karacı2
1Department Of Pediatrics, Bülent Ecevit University, Faculty Of Medicine, Zonguldak, Turkey
2Beykoz State Hospital. Clinic Of Pediatrics, İstanbul, Turkey

Klippel-Trenaunay syndrome (KTS), a rare congenital disorder, is characterized by cutaneous vascular malformation, soft tissue-bony hypertrophy and varicose veins. KTS does not only show peripheral involvement, but also visceral involvement may be observed which is an important source of morbidity and mortality. Intracranial hemorrhage in KTS is extremely rare and usually traced to an underlying arteriovenous malformation or fistula. We report a case that KTS in a patient presented with intracranial hemorrhage was bound to hemophilia B.

Keywords: Klippel-Trenaunay syndrome, haemophilia B, intracranial haemorrhage

Zühal Örnek, İbrahim Etem Pişkin, Mehmet Karacı. An intracranial hemorrhage in a patient with Klippel-Trenaunay syndrome and Hemophilia B association. Abant Med J. 2015; 4(4): 387-390

Sorumlu Yazar: Zühal Örnek, Türkiye
LookUs & Online Makale