ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Primer kardiyak leiomiyosarkom ile birlikte olan mezotelyal/monositik rastlantısal kardiyak tümör: İlk vaka sunumu [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(4): 384-386 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.54366

Primer kardiyak leiomiyosarkom ile birlikte olan mezotelyal/monositik rastlantısal kardiyak tümör: İlk vaka sunumu

Ahmet Oğuz Baktır1, Bahadır Şarlı1, Murat Çiçek2, Mustafa Serkan Karakaş3, Hayrettin Sağlam1, Hüseyin Arınç1
1Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri
2Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kayseri
3Niğde Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Niğde

Nefes darlığı ve bayılma şikayeti ile kardiyoloji polikliniğine başvuran 74 yaşındaki erkek hastanın yapılan transtorasik ekokardiyografisinde sol atriyum içerinde kitle saptandı. Transözefageal ekokardiyografide bir tanesi sol atriyum duvarı ve mitral kapak arka yaprakçığının atriyal yüzüne geniş tabanlı olarak bağlanmış, diğeri ise ilk parçaya bitişik olan 2 parçalı sol atriyal kitle saptandı ve hasta operasyon amaçlı kalp damar cerrahisine devredildi. Cerrahi olarak çıkarılan kitlenin histopatolojik incelemesi mezotelyal/monositik rastlantısal kardiyak tümör (MRKT) ve düşük grade’li leiomiyosarkom olarak rapor edildi. Yapılan literatür incelemesinde, MRKT ve primer kardiyak leiomiyosarkom birlikteliği bildirilmemiştir. Bu yazıda nefes darlığı ve bayılma şikayeti sonrası tanı konulan bu nadir kardiyak kitle ekokardiyografik ve histopatolojik bulguları ile birlikte sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: kardiyak tümör, kardiyak leiomiyosarkom, sol atriyal kitle, mezotelyal/monositik rastlantısal kardiyak tümör

Mesothelial/Monocytic incidental cardiac excrescences (MICE) with primary cardiac leiomyosarcoma: Report of the first case

Ahmet Oğuz Baktır1, Bahadır Şarlı1, Murat Çiçek2, Mustafa Serkan Karakaş3, Hayrettin Sağlam1, Hüseyin Arınç1
1Kayseri Education And Research Hospital, Department Of Cardiology. Kayseri, Turkey
2Kayseri Education And Research Hospital, Department Of Cardiovascular Surgery. Kayseri, Turkey
3Nigde State Hospital, Department Of Cardiology. Niğde, Turkey

A 74-year-old man was admitted to outpatient cardiology clinic with the compliant of shortness of breath. After evaluation of the patient, transthorasic echocardiography revealed left atrial mass. Transesophageal echocardiography demonstreated a left atrial mass with two lobule, one attached to left atrial wall and atrial side of posterior mitral leaflet with a wide base, the other one was adjacent to the first one and patient refered to cardiac surgery. Histopathological diagnosis of masses revealed Mesothelial/monocytic incidental cardiac excrescence (MICE) and low grade leiomyosarcoma. According to our search of literature did not yield any report of a case with occurance of primary cardiac leiomyosarcoma MICE together. Thus, we discuss herein this rare cardiac mass presented with shortness of breath and syncope, together with the findings on echocardiography and histopathology.

Keywords: cardiac tumors, cardiac leiomyosarcoma, left atrial mass, Mesothelial/monocytic incidental cardiac excrescence

Ahmet Oğuz Baktır, Bahadır Şarlı, Murat Çiçek, Mustafa Serkan Karakaş, Hayrettin Sağlam, Hüseyin Arınç. Mesothelial/Monocytic incidental cardiac excrescences (MICE) with primary cardiac leiomyosarcoma: Report of the first case. Abant Med J. 2015; 4(4): 384-386

Sorumlu Yazar: Mustafa Serkan Karakaş, Türkiye
LookUs & Online Makale