ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Malignant Meningioma; Tümör Rekurrensi veya Radyasyon Nekrozu? Manyetik Rezonans Spektroskopi-Perfüzyon Görüntüleme Yardım Edebilir mi? [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(4): 407-410 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.56933

Malignant Meningioma; Tümör Rekurrensi veya Radyasyon Nekrozu? Manyetik Rezonans Spektroskopi-Perfüzyon Görüntüleme Yardım Edebilir mi?

Ümmügül Üyetürk1, Kaan Helvacı2, Burçin Budakoğlu2, Özlem Uysal Sönmez2, İbrahim Türker2, Ülkü Yalçıntaş Arslan2, Kemal Niyazi Arda3, Berna Öksüzoğlu2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi,tıbbi Onkoloji Bd, Bolu
2Dr.Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği,ANKARA
3Dr.Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği,ANKARA

Anahtar Kelimeler: menengioma, radyasyon nekrozu, manyetik rezonans spektroskopi, manyetik rezonans perfüzyon

Malignant Meningioma; Tumor Recurrence or Radiation Necrosis? Can Magnetic Resonance Spectroscopy-Perfusion İmaging Help?

Ümmügül Üyetürk1, Kaan Helvacı2, Burçin Budakoğlu2, Özlem Uysal Sönmez2, İbrahim Türker2, Ülkü Yalçıntaş Arslan2, Kemal Niyazi Arda3, Berna Öksüzoğlu2
1Abant İzzet Baysal University Faculty Of Medicine,department Of Medical Oncology,bolu
2Dr.Abdurrahman Yurtarslan Education and Research Hospital,Department of Medical Oncology,ANKARA
3Dr.Abdurrahman Yurtarslan Education and Research Hospital,Department of Radiology,ANKARA

Keywords: meningioma, radiation necrosis, magnetic resonance spectroscopy, magnetic resonance perfüsion

Ümmügül Üyetürk, Kaan Helvacı, Burçin Budakoğlu, Özlem Uysal Sönmez, İbrahim Türker, Ülkü Yalçıntaş Arslan, Kemal Niyazi Arda, Berna Öksüzoğlu. Malignant Meningioma; Tumor Recurrence or Radiation Necrosis? Can Magnetic Resonance Spectroscopy-Perfusion İmaging Help?. Abant Med J. 2015; 4(4): 407-410

Sorumlu Yazar: Ümmügül Üyetürk, Türkiye
LookUs & Online Makale