ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Dyke-Davidoff Masson Sendromu [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(4): 400-401 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.58561

Dyke-Davidoff Masson Sendromu

İbrahim Güler, Şahabettin Akbayrak, İsmet Tolu
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anahtar Kelimeler: Dyke-Davidoff Masson sendromu, hemiatrofi, MRG

Dyke-Davidoff Masson Syndrome

İbrahim Güler, Şahabettin Akbayrak, İsmet Tolu
Konya Education and Research Hospital

Keywords: Dyke-Davidoff Masson syndrome, hemiatrophy, MRI

İbrahim Güler, Şahabettin Akbayrak, İsmet Tolu. Dyke-Davidoff Masson Syndrome. Abant Med J. 2015; 4(4): 400-401

Sorumlu Yazar: İbrahim Güler, Türkiye
LookUs & Online Makale