ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Nadir görülen bir pelvik kist hidatik olgusu [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(4): 412-412 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.61587

Nadir görülen bir pelvik kist hidatik olgusu

Emrah Çağlar1, Ali Özgür Kordon2
1Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü
2Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, Echinococcus granulosus, hidatik kist, pelvik

A rare case of pelvic hydatid cyst

Emrah Çağlar1, Ali Özgür Kordon2
1Department of Radiology, Bolu İzzet Baysal Research and Education Hospital
2Department of General Surgery, Bolu İzzet Baysal Research and Education Hospital

Keywords: Computed tomography, Echinococcus granulosus, hydatid cyst, pelvic

Emrah Çağlar, Ali Özgür Kordon. A rare case of pelvic hydatid cyst. Abant Med J. 2015; 4(4): 412-412

Sorumlu Yazar: Emrah Çağlar, Türkiye
LookUs & Online Makale