ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Ankilozan Spondilitin Eşlik Ettiği Burst Fraktürlü Hastanın Tedavisi: Bir Olgu [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(4): 391-393 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.73792

Ankilozan Spondilitin Eşlik Ettiği Burst Fraktürlü Hastanın Tedavisi: Bir Olgu

Veli Çıtışlı1, Şule Onur2, Kadir Ağladıoğlu3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Aanbilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Denizli,türkiye
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Denizli,türkiye

Ankilozan spondilit (AS) yeni kemik oluşumu ile karakterize sistemik romatizmal bir hastalıktır. Spinal füzyon ile birlikte ilerleyici spinal fraktür riski artmaktadır. Ankilozan spondilitli spinal travmalı hastaların yönetimi sırasında çok dikkatli olunmalıdır.
AS’li kaza yapmış hastada en sık karşılaşılan bulgu, lokal ağrıdır. Nonsteroid analjeziklere yanıt vermeyen travmalı ve AS’li hastalarda vertebra fraktürlerinden şüphelenmek gerekir. Omurga kırıkları genelde alt torakal ve üst lomber bölgede meydana gelir.
Biz bu sunuda, ankilozan spondilitli spinal travmalı bir hastaya, uygulanan sıradışı enstrümantasyon işlemini literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: ankilozan spondilit, torakolomber travma, posterior enstrü, mantasyon

Ankylosing Spondylitis Associated with Treatment of patients with fracture Burst: A Case

Veli Çıtışlı1, Şule Onur2, Kadir Ağladıoğlu3
1Pamukkale University, Medical Faculty Department Of Neurosurgery, Denizli,turkey
2Pamukkale University, Medical Faculty, Department Of Anatomy, Denizli, Turkey
3Pamukkale University, Medical Faculty Department Of Radiology,denizli,turkey

Ankylosing spondylitis is a systemic rheumatic disease characterized by the formation of new bone. Increases the risk of progressive spinal fracture with spinal fusion. Patients who spinal trauma with ankylosing spondylitis during management must be taken.
With a motor vehicle accident in the most common symptoms of ankylosing spondylitis patients, is local pain. Nonsteroidal analgesic do not respond to trauma and vertebral fractures in patients with ankylosing spondylitis should be suspected of.
In this case, we aim which have applied an unusual instrumentation in a patients with trauma spinal vertebrae with ankylosing spondylitis

Keywords: ankylosing spondylitis, thoracolumbar trauma, posterior instrumentation

Veli Çıtışlı, Şule Onur, Kadir Ağladıoğlu. Ankylosing Spondylitis Associated with Treatment of patients with fracture Burst: A Case. Abant Med J. 2015; 4(4): 391-393

Sorumlu Yazar: Veli Çıtışlı, Türkiye
LookUs & Online Makale