ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Kısa Psikotik Bozuklukla İlgili Üç Olgu Sunumu [Abant Med J]
Abant Med J. 2014; 3(1): 70-74 | DOI: 10.5505/abantmedj.2014.83702

Kısa Psikotik Bozuklukla İlgili Üç Olgu Sunumu

Taşkın Özdeş1, Şafak Taktak2, Bahadır Kumral3, Bülent Tokdemir4
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Bolu
2Ahi Evran Üniversitesi Psikiyatri Kliniği, Kırşehir
3Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Tekirdağ
4Adli Tıp Uzmanı

DSM IV’de tanımlanan kısa psikotik bozukluk genç erişkin-orta yaşta birden ve gürültülü bir biçimde başlayan sıklıkla belirgin bir stres etkeninin ardından gelişen varsanılar, sanrılar, katatonik ya da dezorganize davranışlar, depersonalizasyon, değişken duygulanımla giden; ortalama bir aylık bir dönem ardından hastalık öncesi uyuma dönen bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır.
Adli Tıp Kurumu’nda Gözlem İhtisas Dairesi’ne ait 4 yıllık raporlar retrospektif olarak incelenmiştir. Yaş ve cinsiyet ele alındığında üç kişiden ikisi yaşları 20 ve 30 olan biri polis diğeri işçi olan iki erkek, diğeri 52 yaşında bir ev hanımıydı. Biri için zorunlu askerlik hizmeti, diğeri için ekonomik problem stres faktörleri idi. Üçüncüsü için belirgin bir stres faktörü bulunmadı. Birisi tehdit ile diğeri kundakçılık yaparak kanuna aykırı el koyma girişiminde bulunmakla suçlandılar, üçüncüsü ise Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakaret etmek, kamu malına zarar vermek ve soygunla suçlandı.
Bu olgular belirtileri ortaya çıktıktan sonra kısa sürede kaybolduğundan tespitinin zor olması ve tespit edildiği zaman ceza ehliyeti olmaması nedeniyle kısa psikotik bozukluğun adli olaylardaki önemini vurgulanması için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, kısa psikotik bozukluk, ceza ehliyeti

Brief Psychotic Disorder Three Case Reports

Taşkın Özdeş1, Şafak Taktak2, Bahadır Kumral3, Bülent Tokdemir4
1Abant Izzet Baysal University Medical Faculty, Department Of Forensic Medicine, Bolu, Turkey
2Ahi Evran University, Department Of Psychiatry Kırşehir, Turkey
3Namık Kemal University Medical Faculty, Department Of Forensic Medicine, Tekirdağ
4Forensic Medicine Specialist

Brief psychotic disorder, as it was defined in DSM IV is an illness of preferably young adults and the middle-aged that starts suddenly and intensely following an evident stress factor and is characterized with hallucinations, delusions, disorganized behavior, depersonalization, changeable affect and returning to pre morbid level of functioning within a month.
Reports have been searched from Forensic Psychiatric Observation Department of Council of Forensic retrospectively for four years. When age and sex were considered two of the three were males at 20 and 30 years of age one of them was a policeman the other was a worker, one was a 52 years old housewife. The stressors were compulsory military service for one of them and the other was financial problem, as for the third, there was no evident stress factor established. Two of them were accused of attempt to wrongful seizure by using menace and arsoning, other was accused of insulting the spiritual personage of Atatürk, damaging public property and robbery.
These case are reported to emphasize the importance of brief psychotic disorder due to symptoms of brief psychotic disorder is lost rather quickly so it is hard to detect and there is no criminal responsibility when It is detected.

Keywords: Forensic medicine, brief psychotic disorder, criminal responsibility

Taşkın Özdeş, Şafak Taktak, Bahadır Kumral, Bülent Tokdemir. Brief Psychotic Disorder Three Case Reports. Abant Med J. 2014; 3(1): 70-74

Sorumlu Yazar: Taşkın Özdeş, Türkiye
LookUs & Online Makale