ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Parkinson hastasında sakatlığa neden olan multifokal nöropatik arthropathy [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(4): 378-379 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.99609

Parkinson hastasında sakatlığa neden olan multifokal nöropatik arthropathy

Serpil Tuna1, Ülkü Uçar2, Nilüfer Vedin Balcı1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Bölümü
2Bursa Devlet Hastanesi, Romatoloji Kliniği

Nöropatik artropati yada diğer adıyla Charcot eklemi, genellikle periferik sensorial nöropatinin neden olduğu ilerleyici dejeneratif bir artropatidir. Biz burada bir Parkinson hastasında, nadir ve alışılmadık bir durum olarak idiyopatik polinöropatiye sekonder gelişen ve hastayı tekerlekli sandalyeye bağımlı hale getiren multifokal tutulumlu nöropatik artropati olgusu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Nöropatik artropati, Charcot eklemi, Polinöropati, Parkinson hastalığı

Multifocal neuropathic arthropathy causing disability in Parkinson's disease

Serpil Tuna1, Ülkü Uçar2, Nilüfer Vedin Balcı1
1Akdeniz University Faculty Of Medicine Department Of Physical Medicine And Rehabilitation
2Bursa State Hospital, Rheumatology Clinic

Neuropathic arthropathy in other words Charcot joint is a progressive degenerating arthropathy which is generally caused by peripheral sensory neuropathy. Here, we present a multifocal neropathic arthropathy secondary to idiopathic polyneuropathy patient with Parkinson disease as a rare and unusual presentation, who has become wheelchair-dependent

Keywords: Neuropathic arthropathy, Charcot joint, Polyneuropathy, Parkinson disease

Serpil Tuna, Ülkü Uçar, Nilüfer Vedin Balcı. Multifocal neuropathic arthropathy causing disability in Parkinson's disease. Abant Med J. 2015; 4(4): 378-379

Sorumlu Yazar: Serpil Tuna, Türkiye
LookUs & Online Makale