ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: 6 (3)

Cilt: 6  Sayı: 3 - 2017

ÖZGÜN MAKALE
1.
Kronik Bel Ağrısı Olan Olgularda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonun Ağrı Özürlülük Depresif Bulgular ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
The Effects of Physical Therapy and Rehabilitation On Pain, Disability, Depressive Symptoms and Sleep Quality of Subjects With Chronic Back Pain
Recep Erdal, Orçin Telli Atalay, Filiz Altuğ, Beşir Türkmen, Veli Çıtışlı, Emre Baskan
doi: 10.5505/abantmedj.2017.41275  Sayfalar 86 - 92

2.
Evre 1 ve Evre 2 Sarkoidoz ile Tüberküloz Lenfadenit Hastalıklarının Ayırıcı Tanısında QuantiFERON–TB GOLD (in Tube) Testinin Rolü
Usefulness of the QuantiFERON-TB GOLD (in Tube) Test for the Differantial Diagnosis of Sarcoidosis from Tuberculosis Lymphadenitis
Emine Özsarı, Hülya Şimşek, Ayşe Gözü, Belgin Samurkaşoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2017.42275  Sayfalar 93 - 99

3.
İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Obezite ve Hipertansiyon Sıklığının Sosyoekonomik Düzey ve Beslenme ile İlişkisi
Socioeconomic Status and Nutrition of Childhood Obesity and Hypertension among Primary School Children
Derya Buluş, Zehra Aycan, Sadi Vidinlisan
doi: 10.5505/abantmedj.2017.80090  Sayfalar 100 - 106

4.
Polikistik Over Sendromlu Infertil Hastalarda IUI Sikluslarında Gnrh Antagonisti Kullanımının Etkinliği
Efficacy of Gnrh Antagonist Usage in Infertility Patients with Policystic Ovary Syndrome during IUI Cycles
Yeliz Akpınar Mayir, Lütfiye Eren Yazıcı, Neslihan Erkal, Münire Erman Akar
doi: 10.5505/abantmedj.2017.81488  Sayfalar 107 - 113

5.
Beyin e Sinir Cerrahisi Kliniğinde Hastane Kökenli Enfeksiyonların Risk Faktörleri
Risk Factors of Nosocomial Infections in a Neurosurgery Clinic
Deniz Borcak, Aygül Doğan Çelik, Gül Durmuş
doi: 10.5505/abantmedj.2017.38233  Sayfalar 114 - 119

OLGU SUNUMU
6.
İnterstisyal Dış Gebelik Olgusunun Sistemik Metotreksat ile Başarılı Bir Şekilde Tedavisi
Case report of a Successful Treatment of Interstitial Pregnancy with Systemic Methotrexate
Görker Sel, Mehmet İbrahim Harma, Müge Harma, Aykut Barut, İlker İnan Arıkan
doi: 10.5505/abantmedj.2016.43660  Sayfalar 120 - 122

7.
Pseudotümör Serebri Kliniği ile Presente Olan Hashimoto Ensefalopatili Bir Olgu Sunumu
Hashimoto Encephalitis Presented With Clinical Manifestations of Pseudotumor Cerebri: A Case Report
Şule Aydın Türkoğlu, Elif Sultan Bolaç, Tarık Eroğlu, Serpil Yıldız, Nebil Yıldız
doi: 10.5505/abantmedj.2017.20092  Sayfalar 123 - 125

8.
Ev İçinde Beklenmedik Bir Tehlike: Tığ
An Unexpected Threat at Home: Crochet Needle
Ahmet Atıcı, Sinan Kılıç
doi: 10.5505/abantmedj.2017.88393  Sayfalar 126 - 128

DERLEME
9.
Diyabetik Otonom Nöropati' de Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Current Diagnosis and Treatment Approaches in Diabetic Autonomic Neuropathy
Eşref Araç
doi: 10.5505/abantmedj.2017.48658  Sayfalar 129 - 133

10.
Anti-mitotik İlaçla Tetiklenen Uzun Süreli Mitotik Areste Hücresel Yanıtın Çeşitliliği
Variation in Cellular Responses to Anti-mitotic Drug-Induced Prolonged Mitotic Arrest
Pınar Buket Atalay, Ayşenur Aydın
doi: 10.5505/abantmedj.2017.50103  Sayfalar 134 - 143

LookUs & Online Makale